Cybercrime and Its Changing Nature

Cybercrime and Its Changing Nature

Technology has integrated nations and the world has become a global village. The economy of most nations in the world is accessible through the aid of electronics via the internet. Since the electronic market is opened to everybody (which also includes eavesdroppers and criminals), false pretense finds fertile ground in […]

Read More
Cyber Crime In Nepal

Cyber Crime In Nepal

Cyber Crime is an act of creating, distributing, altering, stealing, misusing and destroying information through the computer manipulation of cyber space; without the use of physical force and against the will or the interest of the victim. Though it is not new discovery, it has became buzz word recently when […]

Read More
इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

कुनै पनि समाज कति लोकतान्त्रिक छ भनेर मापन गर्ने आधारभूत मापदण्डहरुमध्येको प्रमुख मापदण्ड हो त्यस कुनै समाजका सदस्यहरुको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता को प्रत्याभूति । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता को अभ्यासमा पछिल्लो कालमा सूचना तथा संचार प्रविधि, अझ भन्ने हो भने इन्टरनेटको विकासले ठूलो योगदान पु¥याएको छ । सीमा विहिन […]

Read More
IT Bill of Nepal

IT Bill of Nepal

सूचना प्रविधि विधेयक, २०७६ को चिरफार बाबुराम अर्याल हाल प्रचलनमा रहेको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गरी सरकारले सूचना प्रविधि (इन्फरमेसन टेक्नोलोजी–आईटी) को विकासमा टेवा पुर्याउने तथा यसबाट हुने जोखिम नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखी सूचना प्रविधि विधेयक, २०७६ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको छ । यो विधेयक माथि सांसदहरूले दर्ता […]

Read More